ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ

ಮಾನ್ವಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಗೆ 5ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವಿಮಲಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಜಗ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮೋಹನ್ ದಾನಿ, ಗಿರಯ್ಯ ಆದಾಪುರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಸಭೆಯ ನೂತನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ £ಅವರು ಪುರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶನಾಯಕ ಬೆಟ್ಟದೂರು, ಪುರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಕಮುನಿ, ಮುಖಂಡ ಜಿಲಾನಿ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ನೂತನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.